Резервации, плащане и общи условия

Резервации, плащане и общи условия

ПС АДИС – Резервации, плащане и общи условия

Резервация в ПС АДИС може да направите с попълване на Заявка за почивка в определена смяна, стая или апартамент се приема писмено чрез попълване на приложената бланка, изпратена на имейл: holidays@adis.bg, факс: 02 943 44 27 или предадена на място в административната сграда на АДИС ЕООД – гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, сектор „Ваканционни имоти” – Дамян Милушев, Организатор ваканционни имоти (всеки работен ден от 09:00 – 17:30).

Резервацията с номера на стаята и смяната се потвърждава по имейл. Всяка промяна по заявката за почивка от страна на клиента (промяна на смяна, брой лица, нощувки и/или ползване на хранодни), възникнала СЛЕД нейното подаване и потвърждаване от АДИС ЕООД, следва да бъде уточнена с Организатор Ваканционни имоти преди нейното заплащане. В този случай се анулира съществуващата заявка и се попълва нова. В противен случай се запазват условията по вече направената заявка.

лащанията могат да бъдат извършени в брой и/или с дебитна/ кредитна карта на касата в административната сграда на АДИС ЕООД – гр. София, ул. „Велико Търново” №27 или по банков път, като задължително се посочва номера на резервацията и трите имена на титуляря по заявка:

РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕВА:
АДИС ЕООД
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
IBAN: BG19CECB979010B2017702
BIC: CECBBGS

Редовни смени: най-късно до 14 календарни дни след потвърждаване на резервацията  клиентът трябва да плати цялата сума за избраната от него почивка. В случай, че не е постъпило плащане, резервацията се анулира.
Пакетни цени за периода от 28 август (събота) – 11 септември (събота) вкл. най-късно до 3 календарни дни преди датата на пристигане клиентът трябва да плати цялата сума за избрания от него пакет. В случай, че не е постъпило плащане, резервацията се анулира.

С оглед предприемане на мерки за предотвратяване на разпространението на респираторни заболявания и остри респираторни инфекции, включително и поради разпространението на COVID-19 и в изпълнение на Указания за функциониране на места за настаняване на Министерството на туризма, съгласувани с Министерството на здравеопазване при настаняване на гостите се въвежда режим, който да гарантира контрол и недопускане на лица, с прояви на грипоподобни симптоми и респираторни заболявания в сградата на ПД АДИС к.к. Златни пясъци. За целта следва да се измерва температурата на всички гости преди настаняване. При отказ да бъде извършено измерване на температурата или наличие на грипоподобни симптоми, АДИС ЕООД си запазва правото да откаже услугата.

С цел осигуряване на гарантиране на безопасни условия на храненето ще се извършва на две смени както следва:

Първа смяна                                                   Втора смяна

Закуска от       08:00 –  08:50 ч.                     Закуска от     09:10 –  10:00 ч.
Обяд от             12:00 – 12:50 ч.                     Обяд от          13:10 – 14:00 ч.
Вечеря от         18:00 – 18:50 ч.                     Вечеря от      19:10 – 20:00 ч.

При настаняване се уточнява смяната на хранене.

Свободната консумация в ресторанта се разрешава след приключване на втората смяна.

Неустойки:
Ако клиентът се откаже и анулира резервацията си по-малко от 14 календарни дни преди настаняването, АДИС ЕООД възстановява 80% от платената сума (Валидно за редовни смени).
При наличие на непредвидени обстоятелства и/или уважителни причини, след анулиране на резервацията с решение на АДИС ЕООД може да се възстанови платената сума, при условие, че АДИС ЕООД е уведомено до 5 дни преди датата на настаняване.
Ако клиентът се откаже и анулира резервацията си по-малко от 2 календарни дни преди датата на настаняване, АДИС ЕООД възстановява 50% от сумата (Валидно за редовни смени).
При прекъсване на престоя преди договорения ден на заминаване АДИС ЕООД не възстановява сумата за оставащите дни.

В случай на обективна невъзможност АДИС ЕООД да изпълни услугите по настоящия договор, в т.ч. при възникване на епидемичен взрив и промяна на епидемичната обстановка в страната, както и регистриране на значителен брой заболели сред персонала и/или гостите на почивната станция, АДИС ЕООД има право да прекрати едностранно правоотношенията си с клиентите без да дължи санкции за това, като ще им възстанови 100% от предварително заплатените от тях суми.

Настаняването в почивната станция започва от 15:00 ч. в деня на първата нощувка, а освобождаването – до 10:30 ч. в деня след последната платена нощувка.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

г-н Дамян Милушев, Организатор ваканционни имоти
адрес: гр. София, ул. „Велико Търново“ № 27, сектор „Ваканционни имоти“
тел. 02/9487557, мобилен: 0882177710
e-mail: holidays@adis.bg

работно време: от понеделник до петък от 09:00 – 17:30
работно време на касата на АДИС ЕООД: от 09:00 – 16:30

г-жа Ивелина Димитрова Иванова, Управител на Почивна станция АДИС
адрес: област Варна, к. к. „Златни Пясъци“
тел.: 052/355197, мобилен: 0882177712; рецепция: 0882177754
e-mail: adis_holiday_inn@abv.bg