Резервации, плащане и общи условия

Резервации, плащане и общи условия

ПС АДИС – Резервации, плащане и общи условия

Заявка за почивка в определена смяна, стая или апартамент се приема писмено чрез попълване на приложената бланка, изпратена на имейл: holidays@adis.bg, факс: 02 943 44 27 или предадена на място в административната сграда на АДИС ЕООД – гр. София, ул. „Велико Търново“ № 27, сектор „Ваканционни имоти“ – Дамян Милушев. Организатор ваканционни имоти (всеки работен ден от 09:00 – 17:30). Бланката също така може да получите по имейл или в офиса на АДИС ЕООД в гр. София.

Резервацията с номера на стаята и смяната се потвърждава по имейл. Всяка промяна по заявката за почивка от страна на клиента (промяна на смяна, брой лица, нощувки и/или ползване на хранодни), възникнала СЛЕД нейното подаване и потвърждаване от АДИС ЕООД, следва да бъде уточнена с Организатор Ваканционни имоти преди нейното заплащане. В този случай се анулира съществуващата заявка и се попълва нова. В противен случай се запазват условията по вече направената заявка.

Плащанията могат да бъдат извършени в брой и/или с дебитна/ кредитна карта на касата в административната сграда на АДИС ЕООД – гр. София, ул. „Велико Търново” №27 или по банков път, като задължително се посочва номера на резервацията и трите имена на титуляря по заявка:

РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕВА:
АДИС ЕООД
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
IBAN: BG19CECB979010B2017702
BIC: CECBBGS

Редовни смени: най-късно до 14 календарни дни след потвърждаване на резервацията  клиентът трябва да плати цялата сума за избраната от него почивка. В случай, че не е постъпило плащане, резервацията се анулира.

Неустойки:

Ако клиентът се откаже и анулира резервацията си по-малко от 14 календарни дни преди настаняването, АДИС ЕООД възстановява 80% от платената сума (Валидно за редовни смени).

При наличие на непредвидени обстоятелства и/или уважителни причини, след анулиране на резервацията с решение на АДИС ЕООД може да се възстанови платената сума, при условие, че АДИС ЕООД е уведомено до 5 дни преди датата на настаняване.

Ако клиентът се откаже и анулира резервацията си по-малко от 2 календарни дни преди датата на настаняване, АДИС ЕООД възстановява 50% от сумата (Валидно за редовни смени).

При прекъсване на престоя преди договорения ден на заминаване АДИС ЕООД не възстановява сумата за оставащите дни.

В случай на обективна невъзможност АДИС ЕООД да изпълни услугите по настоящия договор, в т.ч. при възникване на епидемичен взрив и промяна на епидемичната обстановка в страната, както и регистриране на значителен брой заболели сред персонала и/или гостите на почивната станция, АДИС ЕООД има право да прекрати едностранно правоотношенията си с клиентите без да дължи санкции за това, като ще им възстанови 100% от предварително заплатените от тях суми.

При условие, че не можем да изпълним поетите задължения поради решение на орган за ползване на ПС АДИС от бежанци, клиентите ще бъдат уведомени своевременно и заплатените суми ще им бъдат възстановени.

Настаняването в почивната станция започва от 15:00 ч. в деня на първата нощувка, а освобождаването – до 10:30 ч. в деня след последната платена нощувка.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

г-н Дамян Милушев, Организатор ваканционни имоти
адрес: гр. София, ул. „Велико Търново“ № 27, сектор „Ваканционни имоти“
тел. 02/9487557, мобилен: 0882177710
e-mail: holidays@adis.bg
работно време: от понеделник до петък от 09:00 – 17:30
работно време на касата на АДИС ЕООД: от 09:00 – 16:30

г-жа Ивелина Димитрова Иванова, Управител на Почивна станция АДИС
адрес: област Варна, к. к. „Златни Пясъци“
тел.: 052/355197, мобилен: 0882177712; рецепция: 0882177754
e-mail: adis_holiday_inn@abv.bg